Providence Education Group

About Us

Providence Education เป็นผู้ให้บริการทางการศึกษาด้านภาษาต่างประเทศ จากการที่ได้รับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านภาษาอังกฤษนั้น ก็เป็นความภาคภูมิใจและเป็นการพิสูจน์ถึงผลงานที่มีคุณภาพได้อย่างชัดเจน การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระบบการสอนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสืบสานภาระกิจจากการได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลอันเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจอย่างหาที่เปรียบมิได้ของผู้ดำเนินการทุกคน
ขณะนี้เราได้นำเทคนิคที่ดีที่สุดในการสอนภาษาอังกฤษมาใช้ในการสอนและอบรม โดยใช้ระบบค่ายภาษา หรือ Language Immersion Camp เป็นศูนย์การสอน และอบรม ในปัจจุบันนี้ หลักการของการสอนภาษานั้นมีหลากหลายยิ่ง  และเป็นการนำไปสู่การพัฒนาระดับการศึกษาซึ่งจะเป็นการนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ ทั้งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและนำประเทศของเราให้เข้าสู่ความเท่าเทียมกับนานาอารยะประเทศ และที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
          
Providence Education ได้ยึดในปณิธานอันแน่วแน่และมั่นคงในการเป็นผู้ให้ความรู้และพัฒนาทางด้านภาษาให้กับคนไทยต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราชาวไทยทุกคน  
          
โลกปัจจุบันนี้กำลังเผชิญกับภาวะความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่ม Baby Boomer ในประชากรโลกนี้มีจำนวนสูงมาก การโยกย้ายที่อยู่ให้เหมาะสมกับฤดูกาลก็เป็นความต้องการของผู้สูงอายุในประเทศต่างๆ Providence Education ได้วางแผนขยายการให้การบริการทางด้านผู้สูงอายุทั้งในและต่างประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการผึกอบรมผู้ให้บริการและการให้บริการโดยตรง เป็นการขยายธุรกิจและบริการในด้านการดูแลสุขภาพ หรือ Lannawadee Wellness Services

Providence Education is an overseas educational service provider.  The Royal King Award presented by His Majesty the King in recognition of our high standard of services in delivering and teaching English language is our great honor. The management of Providence Education group therefore aims to continue our goal to provide our high standard of service in teaching English and continue to development new modern method to ensure that our students will gain the maximum knowledge. Our priority is to maintain our quality service and that our students are able to achieve their goal in the shortest possible time.
            
Providence Education will continue to provide our strength as the best language provider. We have introduced the newest technique and method in teaching English by so call “Language Immersion Camp” which is our centre of teaching and learning of languages.   As we are all aware, English language is essential for those who intend to upgrade their skills, career prospect. An ability to be able to be employed overseas with high income is possible when you have reach the standard of English language required and be recognized by western country. This will also lead to our country development in many areas such as; education, economic, political and governance to meet the standard of other high development countries.

As the world current situation is facing high demand in elderly care, the number of elderly from Baby Boomer has been increased tremendously. People nowadays are considering moving to other countries to live on their retirement due to weather, lower costr and facilities available for elderly care and are in high demand.  Providence Education group are working of our future plan to extend these services to elderly care within Thailand and overseas by provide professional training, languages and services in healthcare under the name of Lannawadee Wellness Service.

Chairman

Prof. Narong Nimsakul, M.D.,

 

Prof. (Dr.) Narong, Graduated from the School of Medicine, Chiba University, Chiba City, Japan in the year 1968. He underwent surgical training in General Surgery, Plastic and Reconstructive, and is an international luminary in the field of Laser surgery.

He belongs to those rare breed of specialist medical doctors who have systematically cumulated over the years of his professional practice spanning 30+ years a library of ‘practical knowledge’ concerning the holistic approach to human health and wellness. Gifted with an unique insight to combining modern scientific techniques with ancient oriental healing arts (Thai, Chinese, Indian) Dr. Narong is a rare talent with exemplary leadership drive and organisational capabilities. He is board certified to practice modern medicine both in Thailand and Japan.
Coupled with his practice treating people from Thailand and Japan, Dr. Narong is a versatile, multifaceted personality devoting focussed energy and time into building many social and democratic for a wearing multiple hats and multitasking. He is the President of the Anti-Aging Society, Thailand President of the Thailand-Japan Friendship, Vice President, Thailand – Israel Friendship Foundation,  Advisor, Foundation for Medical Research and Handicap person, Thailand; Chairman ,Smile – Thai Operation Project (for Cleft Lips);and Vice Chairman - Foundation of Drug and AIDS Prevention of Asia; to mention a few.
Dr. Narong also sustains his professional academic and research engagements as Visiting Professor in the following  Schools,

 • School of Medicine, Srinakarinwirot University;
 • Chulalongkorn University, Thailand;
 • Shanghai Second Medical University, Shanghai, China;
 • (Honorary Professor of Laser Surgery) Military Post-Graduate Medical School, Beijing, China;
 • Ho Chi Minh City University, Vietnam;

He is currently

 • the Honorary President International Society for Laser Surgery and Medicine (Since 2001),
 • Assistant Secretary General, World Federation of Societies for Laser Medicine & Surgery (since 2001);
 • Editorial Board Member, “Medical Laser Application” Journal, and  “Laser Therapy” Journal

He also held the following offices in the past and contributed significantly towards advancing Laser Medicine & Surgery in Thailand and abroad.

 • President, International Society for Laser Surgery and Medicine  (1991 – 1993);
 • President (2000 – 2002) Asian – Pacific Association for Laser Medicine & Surgery.
 • President (1988 – 1997), Thailand Society for Laser Medicine & Surgery.

Dr. Narong is the recipient of the following award and recognition - 

 • Achievement in Promotion of Laser Medicine in Japan, and Promotion of Cultural exchange and International Relation between Japan and Thailand, during the 100th Anniversary of the Thailand – Japan Diplomatic Relation, from Japanese Government. (September 26, 1988)
 • Achievement in Promotion of International Relation and Good Understanding between Japan and Thailand, from Japan Good Deed Association. (November 30, 1989)
 • Letter of Appreciation from Ministry of Health, Vietnam, in October 20-23 1998.    
Certificate of Recognition and Medal from Ministry of Foreign Affairs, Israel, upon being the Chairman of Joint-working Committee to Celebrate Israeli 50th Independence Anniversary (1998).

Advisors

General  Wiphas Tansuhuj

 

 

P.M. Surapol Kietchaiyakorn

 

 

Mr. Wisart Panutat

 

Mr.Wisart  Panutat graduated from Thammasat University, Bangkok  Thailand in faculty of  Economics in 1969. Then he continued to study M.A. (Economics) abroad at University of  Detroit, Michigan , U.S.A.

After finished the study he became a Lending Officer at Bangkok Bank Ltd., Bangkok Thailand in 1974 and be a Lecturer at University of Chamber of Commerce.

In 1976 – 1985, he was a General Manager at Overland Textile Co.Ltd., Thailand and went to Metro – Manila, Philippines as a General Manager also and be an Executive Diector at Slot – Nankai Co.Ltd., Thailand.

At Present day, he is a president of Axisjaya (Thailand) Co.Ltd., Thailand.

Ms. Nitnirun Suwannagate

 

 

Nirod Kumar Singh Thokchom, M.D.

 

Dr. THOKCHOM, Nirod Kumar Singh,  MBBS, MHM. BSc (MLT)

 • A core healthcare management professional with established strengths in defining health system’s challenges, communication and specific program execution having rich and varied experience across multiple responsibilities:
  • Hospital administration – plan, coordinate and help establish various clinical and non-clinical processes within hospital facility.
  • Community extension of healthcare service – rural healthcare initiatives leveraging technology.(Telemedicine/eHealth)
  • Planning of ICT Infrastructure for healthcare services.(Govt. & Private)
  • Forging and sustaining Strategic relationship/partnership with seniors leaders in the Govt. sector/Ministry of Health for critical project execution.
  • Strategic communication and healthcare innovation capabilities working with clinicians and communities.
  • Team building and leadership development bridging interdisciplinary gaps
  • Ability to create and nurture collaboration/learning frameworks desisting specialised knowledge rigidities.
  • Invert and navigate through competition and challenges without losing sight of job-at-hand.
  • Niche Globalization Risk Management ability within specific health system programs/projects.
 • Over 10 years hands-on exposure to Healthcare projects/program planning, execution, team management.
 • Driven critical project deliverables coordinating with multiple teams meeting inauguration deadlines involving Political Honchos/Ministers with high public/media visibility.
 • Conceptualisation, planning and execution of unique health care delivery programs partnering with senior management level staff from Govt/Not-for-Profit firms/SME and MNC Client Management, Financial Management & Control and Vendor Management along with knowledge of SBU Responsibilities.
 • Consummate professional with excellent planning, execution, monitoring, budgeting and resource balancing skills, as well as the ability to handle multiple simultaneous tasks under high pressure and tight deadlines.
 • Self Driven, highly motivated and goal-oriented, with demonstrated professionalism, attention to detail as well as the ability to lead effective teams with practical experience in driving and improving organizational turnover/productivity.
 • Excellent communicator, both on a 1-1 and mass communication basis, having practically driven and managed both product/solution and corporate communication strategies for hospitals programs/start-up venture and large corporate business.

Core Competencies Include:

Hospital Facility Planning Rural Healthcare Delivery Program
Design and Execution Multiple Knowledge Team Building & Management
Health System Analysis and Sustainability Modelling Health Insurance Program Conceptualisation and Execution
 

Administrative Team

Managing Director
Ms. Thatchakorn Nimsakulthamrong aka Roschong Nimsakul

 

Ms. Thatchakorn, graduated from Bangkok Accounting College in Thailand and Computer Programming College in Los Angeles.  She also graduated from West Coast University, Los Angeles, BSc. in Computer Science, Associated of Arts (Journalism), Los Angeles City College, and BA (Journalism), University of California at Los Angeles, U.S.A.

Ms. Thatchakorn got a wide variety of experiences as Accounting Teacher, Hotel reception, Data Processing for Airlines, US Air Force, Bank, Insurance, Oil Company, owned Import & Export company, Thai Restaurant, Newspaper’s writer, Hospital Director, Embassy Official, Real Estate owner, Language School with Overseas Studies/Career Advisory Services owner.  She was represented the International Language Academy at Chiangmai to receive The King Royal Award and The Quality Assurance of Accreditation of Thailand in 2000.

She has got many special training such as US Air Force Management Training in 1965, Hospital Management Course training, Dr. Joseph Belina Special Clinic, New Orleans, Louisiana, U.S.A. in 1981, Assistant in Organizing Committee 4th Laser Society 1981, Tokyo, Japan.

Her overseas linkage with many education institutions in abroad has given her a well known status in education area where she has been contributed and shared her knowledge and expertise to many students, parents as well as education institutions in Thailand.

Furthermore, she had been a vice president, Women’s Development and Foreign Affairs for Business and Professional Women’s Association of Thailand, Chiangmai Chapter for three terms, Head of Vocational School (short course), Chiangmai Private School Association, Member of the Social Welfare Committee, Juvenile court.

Administrative Section

Administrative Director
Ms. Anong Methanee

 

Mrs Anong  Methanee, Graduated from  Phomphubet of Accountancy School, Chiangmai and Mini MBA from Payap University in Chiangmai
Mrs. Anong had over 30 years experiences of Financial and Accounting at Suriwongse Hotel, Chiangmai, Chiangmai Air Clinic Part. Chiangmai,  Jutharin Real Estate Co., Ltd. Chiangmai, she had been involved with Social Worker Hematology Research Center, Maharat Nakorn Chiangmai Hospital.
At present she is the Financial, Comptroller and Administrative Manager, Providence Education Language Immersion Camp Co., Ltd. (PELIC), Chiangmai
She has been in many training such as “ Currency Capital Management” Productivity Center of Thailand in 1987, “Using of Computer Knowledge” Productivity Center of Thailand in 1988, “Internal Control” at Porn Ping Tower Hotel in 1990, “Value –Added Tax System” Industrial Financial Cooperation of Thailand in 1991, “Internal Control Seminar” SGV –NATHALANG & Co., Ltd. in 1991, “Business Organization Concept and Leader Ship” Chiangmai Orchid Hotel in 1992, “Internal Control for Strategic and Technique” Imperial Hotel in 1993.
She got work experiences & achievements as Working team for The King Royal Award of Thailand for the best language teaching in 2000, Working team  for The Quality Assurance of Accreditation in Thailand in 2005, Organizing team for English Language Immersion Camp Program for Basic Requirement to study / working in Aboard in 2007-2009.

She has also obtained the award of Best Executive Award of the Private Vocational School, Chiangmai.

Marketing Director
Mr. Roger Irengbam

 

Detail...

Academic Section

Academic Director
Ms. Wilawan  Manaboon

 

Ajan Wilawan Manaboon finished her secondary school from a famous girl’s school, Wattana Wittaya Academy in Bangkok in 1960 before she entered the professional training from McCormick School of Nursing, Public Health and Midwifery with her Diploma in Nursing, Public Health and Midwifery in 1966, she was an outstanding student with her Best All Around Award on her graduation.
She was selected from the school to continue her higher education abroad and luckily enough, she got a scholarship to study at St.Olaf ‘s College, Minnesota, U.S.A and finished Bechelor Degree of Nursing in 1970.
After that she returned to Thailand to started professional carreer as a nursing instructor for over 30 years in which she had her experiences in  a being Head of Obstretrics and Pediatrics Nursing Department, Assistant Dean for Administration and Acting Dean of the Nursing Department, Payap University (the first private university of the Northern District) Aside from her experiences in professional area, she was also assigned to become Head of Personal Office of Payap University for over 5 years.
During her active period of working, she also had oppertunities to serve other organization as being a Secretary Officer and Academic Assistant Officer of Nursing Association of the Northern District and McCormick Nurses Alumni Association.
Her accomplishment that she was very proud of was being selected as a Nominee from Thailand for the 3M – ICN Nurses Fellowship in 1977. She was also a person who designed the Graduation Pin of McCormick Faculty of Nursing Graduates which is being used until now.
Ajarn Wilawan Manaboon was a warm and understanding person. She could be a good advisor for personal and academic matter since she was a mother of 5 children and one grandson. She could give advice on adjustment to inter-religion marriage as well since she was a Christian who married to a Muslim person.

Director of studies
Ms. Rasamee Coca

 

Detail...

Foreign Language Department
Ms. Saisunee Thongrong

 

Ms. Saisunee graduated from Hiroshima University, Japan, in the field of education in Comparative Study for her Master Degree majoring in Educational Administration under the Monbusho Scholarship in the year 1982.  She got her certificates on Research Studies on Educational Administration from Hiroshima University, Japan and from Washington Institute, the USA, in the year 1979 and 1989 respectively under the scholarships of both Institutions while for her Bachelor Degree, she graduated from Srinakharinvirote University, Mahasarakham in the year 1971 majoring in English.

With her experiences and capability, she was in the servant service for over 30 years under the Ministry of Education as the teacher of English and Japanese.  She devoted herself in her work and got promotion as the Head of the Foreign Language Department, of the Public Relations and the last post as the Vice Director at school before she resigned from her service in the year 2001.
During her service, she was a volunteer responsible for the AFS Exchange Students as the Udonthani Vice Chairman and for the AFS Organization in Bangkok.  Moreover, she devoted herself as the Rotary Member.  When transferred to Bangkok, after her resignation, she started her own organization dealing with education where she has been devoting herself to this field.

She is currently the Executive Director to Global Education Online Company limited in Bangkok regarding Exchange Students for those who are at the age of 15 to 18 who will be partly given some scholarships to study in the States as well as to other countries.  In addition, she has been acting as a volunteer giving advice to those who need help or information regarding their further education.

Foreign Affairs Section

Foreign Affairs Director
Mr. J.D. Cullicutt

 

 

Wellness Section

Co-ordinator
Head, Lannawadee Wellness Services

Ms. Jirapa Pitawan

 

Ms. Jirapa graduated from Chiangmai University in Bachelor Degree of Nursing.
Ms. Jirapha got a wide variety of experiences as a Registered  Nurses at McCormick Hospital for five years, a lecturer, Faculty of Nursing, Payap University for fifteen years, she is at present a Senior District Manager and Senior Advisor – Marketing for AIA Life Insurance.  Ms. Jirapa is contributes her expertise to run the Lannawadee Wellness Programme.
Her experience and Achievements are:

 1. Funding Committee of McCormick Nursing Alumni
 2. Consultant, Lanna Buddhist Club.
 3. Secretary, Thai – Japan Friendship Forum, Chiangmai
 4. President, Toast Master Club, Chiangmai
 5. Secretary, Whang Family Club, Chiangmai
 6. Village Chief, T. Nong Hoi, Chiangmai
 7. Committee, Professional Business’s Women Association, Chiangmai Chapter
 8. Secretary, Chiangmai Hargka Association
 9. Founder and Secretary, Macrobiotic Club, Chiangmai
 10. Volunteer, Medical Volunteer Foundation, Under the Royal Patronage, H.R.H. King’s Mother
Committee, Chiangmai Siriwattana Chesshire Foundation, Under the Royal Patronage of Her Majesty of Queen.

 

 

Back to Top


Educational Services

English Immersion and Training Centre (Boot Camp)
(ศูนย์พัฒนาภาษาและอบรมทรัพยากรมนุษย์)

 
Overseas Studies / Career Advisory Services
Australia
Preparation for Nurses Intending to work in Australia
(โครงการอบรมและเตรียมตัวพยาบาลไปทำงานในประเทศออสเตรเลีย)  


Germany
Study German language to further the studies in Government University
(free education)

 

Japan
Scholarship for Nursing Studies in Japan for Thai students
(โครงการทุนการศึกษา วิชาผู้ช่วยพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาปีที่หก)

New Zealand
English Enrichment Program and Partial Scholarship for Thai Nurses Intending to Work in New Zealand
(โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากลโดยการรับทุนเรียน (บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์)

English Enrichment Program for Healthcare Assistant and to Work in New Zealand
(โครงการเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในประเทศนิวซีแลนด์)

United Kingdom
Learn and Earn in the United Kingdom
(Bachelor and Master Degree)
(โครงการเรียนและทำงานในประเทศอังกฤษ (ปริญญาตรีและโท))

U.S.A.
Master Degree and to Work in USA for Thai nurse Program
(โครงการพยาบาลเพื่อเรียนปริญญาโทและทำงานในประเทศอเมริกา)

Earn and Learn in the USA Program
(โครงการการทำงานและเรียนปริญญาโทในอเมริกา)

Asiamerican Au Pair
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพี่เลี้ยงเด็กเล็กในอเมริกา)

Student Exchange Program in America
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกันสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย)

Executive Study Tour / Summer Course in Thailand and Abroad
Study tour for MBA Program
(โครงการอบรมพิเศษในมหาวิทยาลัย ดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาโท)


Professional Tour and Business visit
(โครงการดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักวิชาชีพ)


Student Summer course
(โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน)


Education Counseling and Placement

 
Lannawadee Wellness Services
Alternative medicine Centre
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก


Program for the Physically Challenged

Telemedicine

Rejuvenation
ศูนย์ชลอความชรา


Spa
ศูนย์ความงามและสุขภาพ


Elderly Care Centre
ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ


Child Care Centre
ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก


Thai Traditional Massage
ศูนย์แพทย์แผนไทย


Health Food & Product
ศูนย์อาหารและสินค้าสุขภาพ


Wellness Organic Center
ศูนย์พืชผักและผลไม้

 


Designed by : teerawebdesign