Providence Education Group

President Message 

 

 

 

 

พรอวิเด้นซ์ เอดดูเคชั่นกรุ๊ป เป็นสถาบันที่ให้การดูแลเรื่องของการศึกษา โดยมีโรงเรียนเชียงใหม่ภาษาต่างประเทศและกรุงเทพภาษาต่างประเทศรวมอยู่ในเครือ มีการให้บริการด้านการสอนภาษาต่างๆและการแนะแนวการศึกษาต่อในต่างประเทศทุกระดับ ตลอดจนโครงการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม โครงการนักเรียนมัธยมทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในอเมริกา

โรงเรียนเชียงใหม่ภาษาต่างประเทศ ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานปี 2543 และได้รับการรับรอง มาตรฐานคุณภาพการศึกษาปี 2543 ถึง 2548 นับว่าเป็นเกียรติยศอย่างสูงสุดยิ่งที่จะ ต้องรักษาเกียรติยศนี้และจะต้องเป็นผู้ที่สร้างแต่คุณงามความดีและ ประโยชน์สูงสุดให้แก่การศึกษาของคนไทย

เราได้เริ่ม”โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากล โดยการรับทุน(บางส่วน)และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์ / อเมริกา” “โครงการเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในประเทศนิวซีแลนด์” นับเป็นการเปิดตลาดแรงงานระดับสูงของไทยไปต่างประเทศ เพื่อการนำเงินตราและความรู้กลับสู่ประเทศไทย และนอกจากนั้นเรายังได้ให้บริการโครงการให้ทุนในประเทศญี่ปุ่นและการทำงานพร้อมเรียนปริญญาโทในอเมริกา ซึ่งท่านสามารถหาดูรายละเอียดในเมนูต่างๆของเราได้  

ค่ายภาษาหรือ Boot camp ได้เปิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในรูปแบบของ “Immersion Programme” ที่น่าจะเป็นวิธีการสอนและฝึกภาษาที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทย เราเริ่มค่ายภาษานี้สำหรับพยาบาล โครงการภาคฤดูร้อนสำหรับเด็ก และการสอนอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทย สำหรับโครงการในอนาคตก็จะเป็นการขยายค่ายภาษาเพื่อเป็นการอบรมสำหรับวิชาชีพต่างๆ

เราตระหนักดีว่าการพัฒนาประเทศจะขาดการศึกษาไปไม่ได้ และเราก็จะไม่หยุดยั้งในการพัฒนาการศึกษาของเราต่อๆไป

คำแนะนำและข้อมูลที่เราได้รับมาจากท่าน เราได้นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรของเราในทุกด้านเพื่อนำสู่ประโยชน์แก่ประเทศชาติที่เราเป็นหนี้บุญคุณอย่างล้นเหลือ

Providence Education Group is an institution which provides education services through the International Language Academy at Chiangmai (ILAC) and the International Language Academy at Bangkok (ILAB), its wholly owned subsidiaries. Our services include language teaching, overseas counselling and placement services for all levels, cultural exchange program (Au Pair Care) and student exchange program with the USA.

ILAC received the ‘King’s Award in Education’ in the year 2000 and the ‘Educational Standards Quality Assurance Award’ for the period 2000 to 2005, which are most honorable awards and we have to maintain our position by doing more for the benefit of education in this country.

Our new program so called “English Enrichment Program and Partial Scholarship for Thai Nurses Intending to Work in New Zealand / USA”, “English Enrichment Program for Healthcare Assistant and to Work in New Zealand”  will lead Thai nurses to legally work in New Zealand and in the USA. This program will open global markets to Thai professional enable highly skilled Thais to earn larger incomes and bringing new skills and knowledge back to Thailand.  We also offer other programmes leading to Japan and USA where you can find more details in our menu.

A first for Thailand, a newly open ‘Immersion Programme’ or ‘Boot Camp’, a residential Language Immersion Program, which is believe to be the best model for modern techniques of language learning and training in Thailand. The camp initially started to train English for nurses and now extending to kid’s summer camp and a teacher training program, etc.. Future plans will include camp design for higher education and professional training in other fields.

We realize that our country’s development will not progress without education and English language ability, and we will enhance educational development to a greater and greater degree.

We do consider your view and thoughts as valuable sources to improve our services for a benefit of Thailand and the people of Thailand.

Thatchakorn Nimsakul-thamrong
aka Roschong Nimsakul

Back to Top


Educational Services

English Immersion and Training Centre (Boot Camp)
(ศูนย์พัฒนาภาษาและอบรมทรัพยากรมนุษย์)

 
Overseas Studies / Career Advisory Services
Australia
Preparation for Nurses Intending to work in Australia
(โครงการอบรมและเตรียมตัวพยาบาลไปทำงานในประเทศออสเตรเลีย)  


Germany
Study German language to further the studies in Government University
(free education)

 

Japan
Scholarship for Nursing Studies in Japan for Thai students
(โครงการทุนการศึกษา วิชาผู้ช่วยพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาปีที่หก)

New Zealand
English Enrichment Program and Partial Scholarship for Thai Nurses Intending to Work in New Zealand
(โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากลโดยการรับทุนเรียน (บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์)

English Enrichment Program for Healthcare Assistant and to Work in New Zealand
(โครงการเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในประเทศนิวซีแลนด์)

United Kingdom
Learn and Earn in the United Kingdom
(Bachelor and Master Degree)
(โครงการเรียนและทำงานในประเทศอังกฤษ (ปริญญาตรีและโท))

U.S.A.
Master Degree and to Work in USA for Thai nurse Program
(โครงการพยาบาลเพื่อเรียนปริญญาโทและทำงานในประเทศอเมริกา)

Earn and Learn in the USA Program
(โครงการการทำงานและเรียนปริญญาโทในอเมริกา)

Asiamerican Au Pair
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพี่เลี้ยงเด็กเล็กในอเมริกา)

Student Exchange Program in America
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกันสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย)

Executive Study Tour / Summer Course in Thailand and Abroad
Study tour for MBA Program
(โครงการอบรมพิเศษในมหาวิทยาลัย ดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาโท)


Professional Tour and Business visit
(โครงการดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักวิชาชีพ)


Student Summer course
(โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน)


Education Counseling and Placement

 
Lannawadee Wellness Services
Alternative medicine Centre
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก


Program for the Physically Challenged

Telemedicine

Rejuvenation
ศูนย์ชลอความชรา


Spa
ศูนย์ความงามและสุขภาพ


Elderly Care Centre
ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ


Child Care Centre
ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก


Thai Traditional Massage
ศูนย์แพทย์แผนไทย


Health Food & Product
ศูนย์อาหารและสินค้าสุขภาพ


Wellness Organic Center
ศูนย์พืชผักและผลไม้

 


Designed by : teerawebdesign