Providence Education Group

Q&A : Asiamerica Au pair

ถาม:  อยากทราบว่าโครงการนี้แตกต่างกับโครงการอื่นอย่างไร?
ตอบก่อนอื่นต้องอธิบายว่า โครงการต่างๆในสหรัฐอเมริกานั้น เป็นโครงการของรัฐบาลที่ได้จัดและก่อกำเนิดขึ้นมาและเปิดให้องค์กรเอกชนเข้ามาเป็นผู้ทำโครงการ โดยจะต้องปฎิบัติตามกฎที่รัฐได้กำหนดขึ้นมาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของผู้มาเข้าร่วมโครงการ และไม่ให้ใช้ไปเป็นเครื่องมือในการหากินที่ไม่สุจริต
        ในประเทศไทยเราเป็นองค์กรแรกที่เริ่มทำโครงการนี้ ต่อมาก็มีองค์กรอื่นๆเกิดขึ้นมา เนื่องจากเป็นที่นิยมกันในหมู่เยาวชนมากขึ้น การทำงานไม่ควรจะแตกต่างกัน เพราะมีกฎบังคับอยู่แล้ว นอกจากจะมีผู้ที่พยายามแหกกฎเพื่อเหตุผลต่างๆ เพราะฉะนั้นความแตกต่างของโครงการของเราจะอยู่ที่ความจริงใจในการที่จะช่วยเหลือให้ผู้มาร่วมโครงการได้รับความสะดวกและคำแนะนำตลอดจนการดูแลที่ดี ตั้งแต่ในเมืองไทยและตลอดเวลาที่ยังอยู่ในโครงการ เมื่อมีปัญหาใดๆก็สามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา เพื่อที่จะได้ทำการช่วยเหลือ ดูแลได้ทันท่วงที

ถาม:   เปิดรับสมัครตลอดปีหรือเปล่า และรับจำนวนจำกัดหรือไม่?
ตอบ:   เราสามารถเปิดรับสมัครได้ตลอดปี ส่วนจำนวนนั้นไม่จำกัด แต่บางคนอาจจะต้องรอบ้าง ในกรณีที่ครอบครัวที่รับสมัครยังไม่พร้อม แต่ส่วนมากก็จะไม่ปัญหาเพราะเมื่อครบเวลาที่กำหนดแล้ว ก็ต้องกลับบ้านเกิดเมืองนอน ก็จะมีตำแหน่งว่างอยู่เสมอ โครงการนี้จะมีผู้สมัครจากทั่วโลก

ถาม:   ทราบว่าเพื่อนบางคนที่ไป ไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษก็ได้ ทำไมโครงการนี้จึงเข้มงวดเรื่องภาษาอังกฤษ?
ตอบ:   นี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้ และได้มีการร้องเรียนเกิดขึ้นมากมาย และเมื่อทางองค์ใหญ่ที่ควบคุมอยู่ในอเมริกาก็จะทำการสอบสวนและเมื่อพบความผิดก็จะมีการปิดโครงการไป
       เราต้องเข้มงวดกับผู้สมัคร โดยเฉพาะเรื่องของภาษาอังกฤษ เพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของโครงการ คือการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการที่มีภาษาอังกฤษตามที่เขากำหนดหรือดีกว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลสำหรับผู้ที่มาเข้าร่วมในโครงการ เพระว่านอกจากจะได้ภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารทำให้ไปอยู่อย่างมีความสุข ได้รับโอกาสดีอีกมากมาย แล้วยังสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อได้อีก เช่นเดียวกับนักเรียนของเราหลายๆคนที่สามารถไปจบปริญญาโท และเอกได้ก่อนกลับมาเป็นครูบาอาจารย์กันที่เมืองไทย
นี่เป็นปัญหาหนึ่งที่เราไม่สามารถยอมได้และทำให้ลูกค้าไปเข้าร่วมกับองค์กรอื่นเพราะพอใจในความสดวก สบาย หาได้คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง เป็นการขาดทุนอย่างมากทีเดียว น่าเสียดายที่เด็กไทยไม่เข้าใจว่า ‘สิ่งที่ง่ายนั้น ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นเลย’ อย่างไรก็ตามเราก็ยังจะยึดมั่นในความถูกต้องและเพื่อผลประโยชน์ของของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นสำคัญ 

ถาม:   เพื่อนบางคนได้ไปเลี้ยงเด็กตั้งหลายคน ไม่ใช่คนเดียวอย่างที่โฆษณาไว้ ตกลงโครงการนี้เป็นอย่างไรคะ?
ตอบ:   เรื่องนี้ก็เป็นกรณีเดียวกับเรื่องของภาษาอังกฤษที่เมื่อไม่มีความเข้มงวดเรื่องของภาษา เมื่อไปแล้วก็จะต้องดูแลเด็กหลายๆคนในเวลาเดียวกัน โดยไม่จำเป็นจะต้องใช้ภาษามากมาย ความเป็นจริงก็คือจะมีครอบครัวหลายๆครอบครัวที่ต้องการคนเลี้ยงเด็กแต่ไม่ต้องใช้เงินมาก ก็เลยยอมรับคนที่ไม่ต้องมี skill ทางด้านภาษามากนัก แต่ต้องดูแลเด็กหลายคน ครอบครัวเหล่านี้ไม่ได้เข้าค่ายครอบครัวที่กำหนดไว้เลย เพราะครอบครัวนั้นๆจะต้องมีเงินมาใช้จ่ายในโครงการนี้ เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาติอื่น โดยมีพี่เลี้ยงเป็นคนต่างชาติมาอยู่ด้วย ไม่ใช่ไปเป็นคนใช้เลี้ยงลูกเขาหลายๆคนอย่างเดียว จากครอบครัวที่ไม่ค่อยมีเงินแต่มาร่วมกันแบ่งค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างของเรา 
       โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเลยกลายเป็นโครงการจ้างคนใช้กิติมศักดิ์ข้ามชาติ

ถาม:   จะมีความมั่นใจอย่างไรว่า ไปแล้วจะปลอดภัย ไม่มีปัญหา?
ตอบ:   ตามระเบียบของโครงการนั้น จะต้องมีการตรวจสอบครอบครัวที่จะรับให้อย่างละเอียด โดยเฉพาะเรื่องของภาวะทางจิต เรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของโครงการ

ถาม:   อยากจะอยู่ต่อจะทำอย่างไร แต่ถ้าอยากจะออกจากโครงการกลางคัน จะเกิดอะไรขึ้น?
ตอบ:   ขณะนี้ทางโครงการให้อนุญาตขอต่ออายุวีซ่าได้อีกหนึ่งปี แต่ต้องเป็นการตกลงกันในครอบครัว แล้วเขาจะทำเรื่องให้อยู่ต่อ
       ในทางตรงกันข้ามถ้าต้องการออกจากโครงการกลางคัน จะเป็นการผิดข้อสัญญาที่ไม่สมควรจริงๆ ถ้าเป็นไปได้ก่อนจะตัดสินใจไปต้องชั่งใจ วัดใจ หาข้อมูลให้แน่นอนก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการ เพราะถือว่าผิดสัญญาทีเดียว ถ้าตัดสินใจที่จะไม่อยู่จริงๆต้องเรีบแจ้งให้เราและเจ้าหน้าที่โครงการที่อเมริกาทราบทันที เพื่อขอคำปรึกษาหารือว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไป อย่าตัดสินใจด้วยการหลบหนีไปเฉย โดยไม่แจ้งให้ใครทราบ เพราะนั่นหมายถึงความผิดตามกฎหมายเข้าเมือง ถ้าถูกจับได้จะต้องถูกส่งตัวกลับเมืองไทยทันที

ถาม:   ผลสัมฤทธิ์ของโครงการนี้คืออะไร?
ตอบ:   ผลสัมฤทธิ์ของโครงการก็คือได้เห็นว่าเยาวชนของไทยได้มีโอกาสได้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้กับคนอเมริกัน ได้รู้จักและสัมผัสสิ่งที่ดีงาม ได้ชื่นชม ความงดงามของความเป็นไทย และยังไม่มีโอกาสสัมผัสกับอเมริกา ได้เรียนหนังสือ ได้ใช้ชีวิต ได้คลุกคลีกับวัฒนธรรมของเขาอย่างใกล้ชิด ได้เก็บเงินแม้จะไม่มากนัก  และที่สุดของที่สุดก็คือได้พบกับพ่อแม่ชาวอเมริกัน ซึ่งโครงการของเราได้เป็นพยานในความเจริญรุ่งเรือง การพัฒนาการทางการศึกษาของเยาวชนของเรา หลายๆคนได้ตัดสินใจเรียนต่อในระดับปริญญาโทเป็นส่วนมาก และในระดับปริญญาเอกด้วย โดยมีพ่อแม่ชาวอเมริกันให้การับรองและแม้แต่เป็นสปอนเซอร์ให้ด้วยซ้ำไป สิ่งเหล่านี้เป็นความงดงามที่เป็น high light ของโครงการนี้

Back to Top


Educational Services

English Immersion and Training Centre (Boot Camp)
(ศูนย์พัฒนาภาษาและอบรมทรัพยากรมนุษย์)

 
Overseas Studies / Career Advisory Services
Australia
Preparation for Nurses Intending to work in Australia
(โครงการอบรมและเตรียมตัวพยาบาลไปทำงานในประเทศออสเตรเลีย)  


Germany
Study German language to further the studies in Government University
(free education)

 

Japan
Scholarship for Nursing Studies in Japan for Thai students
(โครงการทุนการศึกษา วิชาผู้ช่วยพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาปีที่หก)

New Zealand
English Enrichment Program and Partial Scholarship for Thai Nurses Intending to Work in New Zealand
(โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากลโดยการรับทุนเรียน (บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์)

English Enrichment Program for Healthcare Assistant and to Work in New Zealand
(โครงการเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในประเทศนิวซีแลนด์)

United Kingdom
Learn and Earn in the United Kingdom
(Bachelor and Master Degree)
(โครงการเรียนและทำงานในประเทศอังกฤษ (ปริญญาตรีและโท))

U.S.A.
Master Degree and to Work in USA for Thai nurse Program
(โครงการพยาบาลเพื่อเรียนปริญญาโทและทำงานในประเทศอเมริกา)

Earn and Learn in the USA Program
(โครงการการทำงานและเรียนปริญญาโทในอเมริกา)

Asiamerican Au Pair
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพี่เลี้ยงเด็กเล็กในอเมริกา)

Student Exchange Program in America
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกันสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย)

Executive Study Tour / Summer Course in Thailand and Abroad
Study tour for MBA Program
(โครงการอบรมพิเศษในมหาวิทยาลัย ดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาโท)


Professional Tour and Business visit
(โครงการดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักวิชาชีพ)


Student Summer course
(โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน)


Education Counseling and Placement

 
Lannawadee Wellness Services
Alternative medicine Centre
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก


Program for the Physically Challenged

Telemedicine

Rejuvenation
ศูนย์ชลอความชรา


Spa
ศูนย์ความงามและสุขภาพ


Elderly Care Centre
ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ


Child Care Centre
ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก


Thai Traditional Massage
ศูนย์แพทย์แผนไทย


Health Food & Product
ศูนย์อาหารและสินค้าสุขภาพ


Wellness Organic Center
ศูนย์พืชผักและผลไม้

 


Designed by : teerawebdesign